Veilig wonen

Waar kunt u terecht met uw vragen over veilig wonen? Hieronder vindt u een aantal tips.

Veilig wonen

U wilt veilig wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woonomgeving veiliger te maken en om uzelf weerbaarder te maken.

Wijkagent

Neem contact op met uw wijkagent als u onveilige situaties signaleert of overlast ervaart.

Brandweer/brandpreventie

De brandweer heeft een brochure met tips om uw huis brandveilig te houden. U kunt ook de "Woningcheck-app" downloaden om uw huis te controleren.

Beterburen 

De organisatie Beterburen bemiddelt bij burenruzies en geeft tips om ze te voorkomen.


Veilig Thuis 

Veilig Thuis Zaanstreek Waterland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, waaronder mishandeling van senioren. Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.  U vindt hier informatie over wat het is en hoe u het kunt signaleren.

Vrijwillige Ouderen Woningadviseur

De onafhankelijke Vrijwillige Ouderen Woningadviseur (VOA) kan in uw huis komen kijken, om samen met u door te nemen welke aanpassingen er gedaan moeten worden om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning en denkt mee wat passend is bij uw situatie. Zij kijken of uw huis veilig is en kunnen met u op zoek gaan naar bijvoorbeeld een vrijwilliger die kan helpen met klusjes in huis.

Raad van Bewoners

Woont u in een appartementencomplex, dan is er vaak een raad van bewoners of een bewonerscommissie. U kunt met hen overleggen om het complex veiliger te maken is.


Bewonersvereniging of Whatsapp-groep

Is er in uw buurt een bewonersvereniging? Dan kunt u daar terecht voor informatie en advies. Via de site wabp.nl kunt u zien of in uw buurt een Whatsapp buurtpreventiegroep actief is.

huis van oudere veilig maken

Alle informatie over langer thuis wonen op papier? Download hieronder de complete 

'Gids Langer Thuis Wonen':

Combineer onderhoud met meer gemak in de woning. Gids Langer Thuis Wonen (PDF)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl