Veilig wonen

Waar kunt u terecht met uw vragen over veilig wonen? Hieronder vindt u een aantal tips.

logo veilig wonen

Veilig wonen

U wilt veilig wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woonomgeving veiliger te maken en om uzelf weerbaarder te maken.

Wijkagent

Neem contact op met uw wijkagent als u onveilige situaties signaleert of overlast ervaart.

Bewonersvereniging of Whatsapp-groep

Is er in uw buurt een bewonersvereniging? Dan kunt u daar terecht voor informatie en advies. Via de site wabp.nl kunt u zien of in uw buurt een Whatsapp buurtpreventiegroep actief is.

Brandweer/brandpreventie

De brandweer heeft een brochure met tips om uw huis brandveilig te houden. U kunt ook een app downloaden om uw huis te controleren.

Beterburen 

De organisatie Beterburen bemiddelt bij burenruzies en geeft tips om ze te voorkomen.

Veilig Thuis 

Veilig Thuis Zaanstreek Waterland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, waaronder mishandeling van senioren. U vindt hier informatie over wat het is en hoe u het kunt signaleren.

Vrijwillige Ouderen Woningadviseur

De Vrijwillige Ouderen Woningadviseur kan met u meekijken in huis naar wat nodig is om uw huis aan te passen.

Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning en denkt mee wat passend is bij uw situatie. Zij kijken of uw huis veilig is en kunnen met u op zoek gaan naar bijvoorbeeld een vrijwilliger die kan helpen met klusjes in huis.

Raad van Bewoners

Woont u in een appartementencomplex, dan is er vaak een raad van bewoners of een bewonerscommissie. U kunt met hen overleggen om het complex veiliger te maken.


huis van oudere veilig maken

Ga naar Zaanstad.nl