Campagne Samen dementievriendelijk

Hoe herken je dementie? 

Uw buurvrouw loopt in pyjama op straat en die meneer van drie huizen verder kijkt steeds zo verward om zich heen. Misschien kunt u iets voor hen betekenen, maar hoe doe je dat? Tip: kijk eens naar de gratis training op de website samendementievriendelijk.nl

Mensen met (beginnende) dementie kunnen zich vaak best redden, maar kunnen ook soms wel wat hulp gebruiken, vooral van mensen uit hun eigen omgeving. Leer dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek. Wist u dat u zulke hulp op allerlei manieren heel makkelijk kunt bieden? Een klein gebaar is vaak al veel waard.

Aandacht voor je omgeving is belangrijk in deze stad: bijna 90 procent van de Zaankanters wil tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Samen kunnen we daar een rol in spelen. In de gratis online training ‘Goed omgaan met dementie’ leert u stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer u in contact komt met mensen met dementie.

Sámen maken we Zaanstad dementievriendelijker

In Zaanstad lijden bijna 2.500 mensen aan dementie, dit aantal kan verdubbelen in 2040. Om te zorgen dat deze groeiende groep mensen op een prettige manier kan blijven meedoen start gemeente Zaanstad de campagne ‘Samen Dementievriendelijk.

Zaanstad sluit met de campagne aan op het landelijk initiatief van PGGM, Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. De gemeente gaat de trainingen actief aanbieden binnen de eigen organisatie en bij de ambtenaren, maar ook daarbuiten aan partners zoals Sociaal Wijkteams, woningbouwcorporaties en zorgpartners. 


Direct naar de gratis de online training ‘GOED omgaan met dementie’

Wethouder Songül Mutluer: “Er is nog volop schaamte en onwetendheid over dementie. Mensen weten vaak niet goed hoe ze moeten reageren. Dit terwijl een klein gebaar soms al genoeg is om een misverstand te voorkomen en iemand te kunnen helpen.”


Foto waarop iemand een persoon helpt die een beetje verward is

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl