Langer thuis wonen

Zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen, dat willen de meesten van ons. Dat betekent soms dat u moet gaan nadenken over maatregelen die u daarvoor moet treffen. Deze website is een portaal en wijst u verder naar de juiste instanties, die u verder kunnen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Nieuwe gids  Langer Thuis Wonen is uit

Veel nuttige informatie en adviezen

‘Wonen is meer dan in een huis leven. Wonen gaat ook om activiteiten ondernemen, sport in de buurt, vervoer en dat soort dingen’, vertelt Nora Swagerman van het Burgerplatform. Namens het Burgerplatform heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe gids Langer Thuis Wonen. Na de succesvolle gids uit 2018, is nu een tweede uitgekomen met veel aanvullingen.

De gids is een telefoongids die u de weg wijst naar instanties die u helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Hij bevat zes thema’s: verhuizen of huis aanpassen, veiligheid, actief blijven, vervoer, financiën en hulp en zorg aan huis. Onder elk thema staat wat u zelf kunt doen en waar u terecht kunt voor informatie.

In het belang van inwoners
Het Burgerplatform is gevraagd mee te denken en werken aan de gids, omdat het platform opkomt voor de belangen van inwoners. ‘We zagen dingen die anders of juist erin moesten. Vrijwillige Ouderenadviseurs zijn (VOA’s) zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor onafhankelijke steun aan inwoners met een zorgvraag, die moeten ook echt goed te vinden zijn. Ouderenverenigingen weten welke activiteiten mensen kunnen doen, dus die staan nu ook beter in deze tweede uitgave’, legt Nora Swagerman uit.

Burgerplatform
Het Burgerplatform bestaat uit Zaanse vrijwilligersorganisaties en stichtingen. De rol van het platform naar de gemeente toe is zowel adviserend als signalerend. Voor beleidsstukken vraagt de gemeente vaak mee te lezen en advies te geven. Nora: ‘Ook spreken we vanuit onze ervaring vaak met elkaar over beleid van de gemeente en waar we tegenaan lopen in de praktijk. We ondernemen dan actie om daar aandacht voor te vragen. We zien en voelen dat de gemeente Zaanstad deze vorm van participatie serieus neemt, want het gebeurt soms zelfs dat een wethouder bij ons langskomt om beleid toe te lichten of vragen te beantwoorden.’

Het platform heeft een aantal werkgroepen, onder andere op het gebied van Wmo, openbaar vervoer, mantelzorg en toegankelijkheid. Op dit moment staan, naast deze onderwerpen, ook inkomen en jongeren op de agenda.

De nieuwe gids Langer Thuis Wonen vindt u in openbare gebouwen, bij AH, bij gezondheidscentra en bij de Sociale Wijkteams.
Ook kunt u de PDF-versie downloaden en de informatie terugvinden op deze website.

11-07-2019

Aanpassen of verhuizen

Zijn er aanpassingen aan uw woning nodig? Waar moet u dan allemaal aan denken? Hier vindt u tips en adressen van organisaties die u op weg kunnen helpen. Of wilt u verhuizen? Lees hier wat u kunt doen om een andere woning te vinden.logo huis aanpassenlogo verhuizen> Meer over aanpassen en verhuizen

Hulp en zorg aan huis

Kunt u wel wat hulp gebruiken in het huishouden? Of heeft u medische zorg aan huis nodig? Hier leest u hoe u dit kunt aanvragen. 

logo hulp aan huis

> Meer over zorg aan huis

Vervoer

Kunt u niet meer zelf autorijden of fietsen? En is het lastig voor u om met het openbaar vervoer te reizen? Hier leest u over de verschillende mogelijkheden voor vervoer.

logo vervoer

> Meer over vervoer

Actief blijven

Actief blijven en contacten onderhouden met vrienden en kennissen is steeds belangrijker voor het langer zelfstandig blijven. Hier vindt u tips om actief te blijven.

logo actief blijven

> Meer over actief blijven

Veilig wonen

Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in uw eigen huis. Hier vindt u advies over veilig wonen.


logo veilig wonen

> Meer over veilig wonen

Financiën

Voor het aanpassen van uw woning of verhuizen is geld nodig. Maar ook alle andere zaken kosten vaak geld. Wat zijn uw financiële mogelijkheden? En hoe houdt u zicht op uw financiën in de digitale wereld? U leest hier meer over geld en budgetten.
> Meer over financiën

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Stuur dan een e-mail naar langerthuiswonen@zaanstad.nl. U kunt ons ook bellen, via 14 075. Wij staan u te woord op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Ook kunt u via Whatsapp contact met ons opnemen. App naar 06 1043 4693. Wij antwoorden op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie. In onze proclaimer staat hoe wij omgaan met uw gegevens. De gemeente Zaanstad is ook actief op Facebook en Twitter.

Gids langer thuis wonen

Download hier de gids met alle informatie over langer thuis wonen:

Gids Langer Thuis Wonen (PDF)

Deze site is mede mogelijk gemaakt door vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en professionele organisaties.

logo gemeente Zaanstad

logo Evean

logo Mennistenerf

logo Pennemes

logo Rabobank

Ga naar Zaanstad.nl